Aşkın Bana Bir Yol Eyle

Derdim ile kahrım ile
Geldim sana bir al eyle
Düştüm yola vardım sana
Aşkın bana bir yol eyle

Cürmüm ile zulmüm ile
Vardım sana bir kul eyle
Rahmet ağacında beni
Kabul olan bir dal eyle

Nefsim ile kirim ile
Divandayım bir el eyle
Rahmet deryasında beni
Sana gelen bir sal eyle

Fikrim ile şükrüm ile
Dergahında bir kal eyle
Arı gibi petek petek
Gönüllerde bir bal eyle

Dua ile tesbih ile
Zikredecek bir dil eyle
Aşkın ile sevdan ile
Baharlarda bir gül eyle

YORUM EKLE