KOSGEB İL MÜDÜRÜ TAŞKIN İLE ÖZEL RÖPORTAJ

Ağrı KOSGEB İl Müdürü Abdulmelik Taşkın ile özel bir röportaj yaptık. Merak edilen tüm soruları sorduğumuz röportajda İl Müdürü Taşkın, KOSGEB ile Ağrı’da iş kurmak isteyen girişimcilere çeşitli önerilerde bulundu. KOSGEB’in ne olduğu, tarihçesini ve hedeflerini ayrıntılı bir şekilde anlatan İl Müdürü Taşkın, KOSGEB kapsamında girişimcilere sağlanan destekleri ve başta kadınlar olmak üzere girişimci sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarınıaktardı. İşte ayrıntılar…

KOSGEB İL MÜDÜRÜ TAŞKIN İLE ÖZEL RÖPORTAJ

Memleket:Kendinizden bahseder misiniz?

Abdulmelik Taşkın:Yapacağınız bu haber için öncelikle teşekkür ederim. Doğru ve müspet haberciliğin insanların faydasını gözetmek, farkındalık oluşturmak, iyi ve güzel olanı insanlara ulaştırmak gibi bir erdemliliği bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmalarınızda ve aldığınız inisiyatiften dolayı sizleri tebrik ediyor ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum. 

Ben Abdulmelik Taşkın,1985 Ağrı doğumluyum. İlköğretimi Patnos’ta lise eğitimimi Van Alpaslan Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladım. Gaziantep üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde mezun oldum. Süper kapasitörler ve katkılı, katkısız yarı iletken ince filmlerinin büyütülmesi ve karakterizasyonualanındayüksek lisans yaptım. Elektromanyetik dalgalar mikrodalga teknikleri üzerine bütünleşik doktora yapmaktayım. Bazı mühendislik firmalarına otomasyon sistemleri alanında danışmanlık yaptım. Amerika’da dil eğitimi de olmak üzere farklı programlar çerçevesinde bulundum. Üniversite yılları ve sonrasında çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında idari, sendikal ve siyasal faaliyetlerde bulundum. 2010 yılından beri kamuda çalışmakta olup şu an itibariyle KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü görevini icra etmekteyim. İyi derecede İngilizce başlangıç seviyesinde Fransızca bilmekteyim. Evliyim, Muhammed Fatih ve Mustafa Talha adlarında iki çocuk babasıyım.

Memleket:Öncelikle KOSGEB nedir, tarihçesi ve hedeflerinden bahseder misiniz?

Abdulmelik Taşkın:KOSGEB’in temelleri ilk olarak ülkedeki sanayi atılımlarında hızlandığı 70’li yılların başında atılmıştır. 1971 yılında Gaziantep’te pilot proje niteliğiyle sanayi işletmelerine hizmet veren Fabrika İçi eğitim Merkezi (FİAM) sanayi teknoloji bakanlığı bünyesinde kurulmuş ve 1978 yılında SEGEM Genel Müdürlüğü 1983’te KÜSGET Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 1990 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tüzel kişiliğe sahip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kurumu olarak kurulmuştur.

KOSGEB etkin destek ve hizmetlerle KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmayı amaçlar.

KOSGEB’in hedeflerini şöyle sıralayabilirim;

 • Cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretiminin desteklenmesi,

 • Yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ’ler tarafından üretilmesinin sağlanması

 • Bölgesel, sektörel ve işletmeye özgü Destek Programları Tasarlanması ve Uygulanması

 • KOBİ Rehberliği ve Danışmanlık Sistemi ile KOBİ’lerin Yönlendirilmesi

 • Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile KOBİ’lerin Kapasite ve Yetkinliklerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

 • Teknolojik Girişimciliğin Desteklenmesi

 • KOBİ’lerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Açılması ve İhracatlarının Arttırılması

 • İşletmeler Arası İş Birliği Kültürünün Arttırılması ve Kaynak Tasarrufu Sağlanması

Hizmetlerin Bürokrasiden Arındırılması ve Destek Programlarının Revize Edilmesi

 • KOBİ’lerin Düşük Maliyetli Finansmana Erişimlerinin Sağlanması

Memleket:Yaptığınız iş ile kendinizi bağdaştırıyor musunuz?

Abdulmelik Taşkın:Bu soruyu şöyle açıklamak isterim. Öncelikle hangi işi yapıyor olursanız olun yaptığınız işi hakkıyla yapmanız temel ahlaki ve toplumsal değerlerimizdendir. Bu temelölçü bizim için vicdani bir mesele olmakla beraber değer yargılarımızdan ve Hakka, halka karşı duyduğumuz mesuliyetinde esas parçasıdır. Bende yaptığım iş itibariyle her zaman vatandaşımızın yanındaolma, sosyal devlet ilkesini bihakkın yerine getiren devletimizin bu imkânlarını hemşerilerimize aktarma gayreti içerisindeyim. Destek programlarımızla ilimizde işletmelerin açılması, girişimciliğin yaygınlaşması, bu işletmelerde istihdam yaratılması ve insanımıza bir umut kapısı olmak bizi fevkalade mutlu etmektedir. Özellikle açılan bu işletmelerin imalat sektöründe olması ilimizin gelişimi ve geleceği açısında bizi daha sevindirmektedir.

Memleket:İşini kurmak isteyenlere ne tür tavsiyeleriniz var?

Abdulmelik Taşkın:Bir süredir bu işin içinde olmamız hasebiyle ilimizdeki girişimcilik kültürü, girişimciliğin mevcut düzeyi, sektörlerdeki açıklık, yapılması gereken fizibilite çalışmaları, girişimcilik teşebbüsü aşamasında yaşanılan tereddüt ve kaygılar, yerleşik hale gelmiş geçmişi uzun bazı haksız ve olumsuz algıları gözlemleme fırsatımız oldu. Bu bağlamda KOSGEB’in, devletin veren eli olduğunu söylemek gayet isabetli olacaktır. KOSGEB Ağrı İl Müdürü olarak şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. İş kurma noktasında karar almış ya da böyle bir niyeti olan her hemşerimizi KOSGEB desteklerini düşünmelerini ve bunun için de mutlaka müdürlüğümüze uğramalarını beklemekteyiz. İş kurmak isteyen girişimcilerimize de kurumsal bir kimlikle tavsiye edebileceğimiz konuları maddeler halinde şöyle sıralayabilirim.

 1. Girişimcin yapmak istediği işi tanıması, araştırması ve bu işe dairkendini tanıması lazım yani işteki tecrübesi, yeteneği, severek çalışacağı bir alanı olması gibi,

2- İşletmenin yürüteceği faaliyet alanlarını net olarak belirlemesi,

3- İşin mevcut durumu, sermaye yapısı ve sürdürülebilirliği,

4- İş yerinin konumu ve iş yerinin fiziki yapısı,

5- Müşteri grubunu belirlemesi; yaş, cinsiyet, eğitim durumu,

6- Piyasadaki rakiplerini tanıması ve oluşturabilecek fark, zayıf ve güçlü yanlarını tespiti ve buna dönük strateji geliştirme,

7- Müşterilerle kurulacak ilişki, yeni müşteri kazanma ve ürünü müşteriye ulaştırma yöntemleri,

8- İhtiyaç duyulan temel kaynakları belirleme; çalıştıracağı personel, makine teçhizat, sermaye, mekân,

9- Tedarikçileri belirleme ve iletişim kurma,

10- Başlangıç giderlerini hesaplayarak bir ve iki yıllık gelir gider tablosunu oluşturma,

 1. Öz güvenli olmalı ve kamu desteklerini araştırıp bizatihi ilgili kurumlara gidip bilgi almalı,

Yukarıda saydığımız başlıkları tek tek ele alıp bir çalışma, iş modeli ortaya konulmasının faydalı olunacağı ve işin başlangıç tarihinden itibaren girişimciye büyük bir avantaj sağlayacağını söylemek isterim.

Memleket:KOSGEB kapsamında girişimcilere sağlanan desteklernelerdir?

Abdulmelik Taşkın:Destek programlarımızdan faydalanabilen KOBİ’leri tanımlayacak olursak250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan her işletmelere KOBİ demekteyiz. Bu bağlam dabaşka kriterler olmakla beraber ilimizdeki işletmelerin nerdeyse % 100’ü destek alanımıza girmektedir. İşletmelerimize sağladığımız destekler çok farklı sektörlerde ve geniş bir yelpaze de olmaktadır. Destek programlarımızı içerikleriyle beraber kısaca şöyle sıralayabilirim.

 1. İleri girişimci destek programı;imalat sektörü,

2- Geleneksel destek programı, imalat sektörü dışında kalan işletmeler,

3- Ar-ge inovasyon desteği; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir, buluş veya özgünlük katma,

4- Kobi teknolojik-yatırım destek programı; ar-ge çalışması sonucunda ortaya çıkan ürünün ticarileştirilmesi ve cari hesaba katkı sağlayacak yerli üretim,

5- İşbirliği destek programı; tek başına zorlanan farklı işletmelerin bir araya girerek ortak ürün ya da hizmet üretmesi,

6- Yurt dışı destek programları; yurt dışı pazara açılma ve ihracata yönelik destek,

7- Stratejik ürün desteği; orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin imalatı,

8- Kobi finansman destek programı; kredi faiz destek programı,

 1. İşletme geliştirme büyüme ve uluslararasılaşma destekleri; fuar, nitelikli eleman, patent, test analiz, tasarım, belgelendirme gibi destekler

Bu destek programlarımız farklı limitlerde olmak üzere 10 milyona kadar çıkabilmektedir. Desteklerimizin içinde makine, teçhizat, yazılım, sertifika, personel, kira,danışmanlık, belge patent gibi farklı içeriklerden oluşur. Ayrıca işletmenin kurulmasıyla desteklerimizi bitmiyor zaman içerisinde işletmelerin büyümesine dönük farklı desteklerimiz olmakla beraber kredi faiz desteği de verebilmekteyiz.

Memleket:Şuana kadar Ağrı’da KOSGEB’ten destek alarak işini kuran kaç girişimci mevcut?

Abdulmelik Taşkın:KOSGEB, ülkenin ihtiyaçları, ekonomik gelişmişlik düzeyi, vatandaşlarımızın talepleri ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak farklı zamanlarda destek kapsamı ve limitlerinde değişikliğe gitmektedir. 2010’da faaliyetlerine başlayan KOSGEB Ağrı Müdürlüğü yılda ortalama 1000 kişiye girişimcilik sertifikası vermektedir. Ayrıca 40 – 70 sayısı aralığında yıllara göre değişkenlik gösteren bir bantta işletme Müdürlüğümüzün destek programlarıyla açılmaktadır. Biz bu rakamı daha yukarıya taşıma gayretindeyiz. Eminim, Ağrılı kardeşlerimizin arasında girişimcilik kültürünü özellikle de imalat sektöründe bu rakamları daha yukarıya taşırsak ilimizin gelişmesinde, büyümesinde, dönüşmesinde KOSGEB daha hayati bir konumda oturmaktadır.  Şunu da unutmayalım artık eski Türkiye yok. Elhamdülillah, bu destekleri fazlasıyla sağlayacak daha mobilize, büyük, güçlü, vatandaşını düşünen, milletiyle bütünleşmiş muasır medeniyetler seviyesine ulaşan ve 2023 hedeflerine azim, inanç ve kararlılıkla yürüyenbir devletimiz var.

Memleket:KOSGEB destek ve hizmetlerini sunarken kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor musunuz?

Abdulmelik Taşkın:İşletme ve girişimcilere sağladığımız maddi kaynaklar bizatihi KOSGEB Başkanlığımız eliyle yapılmaktadır. Ancak destekler sürecinde direk yada dolaylı olarak defterdarlık, ticaret ve sanayi odası, esnaf odası, YÖK gibi kurumlarımızla ilgili koordinasyon ve veri paylaşımı yapmaktayız. Ayrıca SERKA, İŞKUR, üniversitemiz, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, TKDK gibi kurumlarla da bilgi alışverişi ve iş birliği halindeyiz.

Memleket:Ağrı’da KOSGEB’ten destek alan kaç kadın girişimci var?

Abdulmelik Taşkın:Destek programlarımızla açılan iş yerlerinin % 25-30’unu kadın girişimcilerimiz oluşturmaktadır. Bu oranı geçmiş dönemlerle kıyasladığımızdaciddi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Ama elbette bu sayı hedeflediğimiz rakamın altında kalmakta. Ağrı’da kadın girişimcilerimizin oluşturacağı yüksek bir potansiyel mevcuttur. Bu vatandaşlarımıza ulaşıp bu potansiyeli ortaya çıkarmalı, ekonomik hayatın içine dahil etmeliyiz. Bu şekilde kadın girişimci oranımızı arttıracağımıza inanıyoruz ve bunun ilimizin çehresini değiştireceğini önemli ölçüde bir ekonomik ivme yaratacağını düşünüyoruz.

Memleket:Özellikle kadınlar olmak üzere girişimci sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarınız var mı?

Abdulmelik Taşkın:KOSGEB başkanlığı olarak özellikle kadın, engelli, genç,gazi ve şehit yakınlarına desteklerimizde pozitif ayrımcılık sağlıyoruz.Destek programlarımızdan faydalanan girişimcilerimizin % 85’lik bir oranı kadın ve genç girişimcilerimizden oluşmaktadır. Bu saydığımız nitelikteki girişimcilerimiz için destek limit oranlarımız daha yüksek olmakla beraber bazı kalemlerde verdiğimiz miktar da fazla olabilmektedir.  Ayrıca e-devlet uygulamalarıyla dokümantasyon ve bürokratik zorlukları da ortadan kaldırıyoruz. Destek süreçleri, sertifika alımı gibi hizmetlerimizi ile ilgili vatandaşlarımızı uzmanlarımız, danışmanımızla yüz yüze ve iletişim kanalları üzerinden yardımcı olup gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. KOBİ’lerimizle işletmelerinin kurulmasından önce ve sonrasında fikir alışverişinde bulunuyor ve diyaloğumuzu devam ettiriyoruz. İşletmelerimizi yerinden ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz. Bu anlamda samimiyetle şunu tekrar ifade etmek isterim ki her zaman girişimcilik teşebbüsünde bulunmak isteyenhemşerilerimizi gönül rahatlığıylamüdürlüğümüze bekliyoruz.

Memleket:Genelde aldığınız başvurular hangi sektörlere yöneliktir? Ve destek sürecini kısaca anlatır mısınız?

Abdulmelik Taşkın:Müdürlüğümüze yapılan destek başvuruları ilimizdeki piyasa şartlarındaki boşluğa, mevzuatımızdaki değişiklikler ve yıllara göre farklılık göstermektedir. Yazılım, tekstil, mobilya, süt ürünleri,kağıt ve mukavvadan yapılan ürünler, metallerden yapılan çeşitli sanayi ürünlerinin imalatı ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerimiz başvurmaktalar.

Destek programlarımızla ilgili süreci de kısaca şöyle ifade edeyim. Öncelikle girişimcilerimizin müdürlüğümüze uğramasını istiyoruz. Bu işi internet üzerinden ulaştığı bazı danışmanlık firmalarıyla yaptığı zaman olumsuz tablolarla karşılaşabilmekteyiz. Bu yüzden kurumumuza gelip birinci ağızdan desteklerle alakalı bilgi almaları daha isabetli ve sağlıklı olacaktır. Destek süreci bir dokümantasyon işlemi olmadan e-devlet üzerinde başvuru yapıp, takip edilip kısa bir sürede sonuçlanmaktadır. Girişimcilik sertifikası ve destek başvuruları tamamen ücretizdir. Daha önce örgün eğitim şeklinde olan girişimcilik eğitimlerimiz KOSGEB web sayfamızda online olarak verilmektedir. Ayrıca desteklerimizin geneli hibeden oluşmaktadır.

Memleket:2021 yılı için yeni desteklemeleriniz var mı? Varsa nelerdir?

Abdulmelik Taşkın:Vatandaşlarımıza finansal destek sağlayan farklı kamu kurumları mevcuttur. Bu kurumların verdikleri destek oranları, destek verdikleri sektörler ve destek takvimleri farklılık göstermektedir. Genelde bu destek başvuruları çağrı esaslı yada proje bazında olmaktadır.Bu çağrı dönemleri kısıtlı oluphemşerilerimiz tarafında takibinin zor olduğunu vatandaşlarımızdan dinlemişimdir. Ayrıca destek oranları düşük olup ciddi dokümantasyon yükü de daha fazla olabilmektedir. Bu noktada KOSGEB’in çok özel bir yeri mevcuttur. Destek oranlarımız %90’a kadar varmaktadır. Ağrı’da ki nerdeyse bütün işletmeler bizim hedef kitlemizin içindedir. Desteklerimiz genelde çağrı esaslı olmayıp 12 ay boyunca sürekliliği olan ve KOBİ’lerimizin her zaman başvurusuna açık desteklerdir.

Bu röportajımızın desteklerimizle ilgili ilimizde bir farkındalık yaratacağı ve girişimcilerimizi cesaretlendireceğini düşünüyorum. Bu anlamda göstermiş olduğunuz duyarlılığa müdürlüğüm adına teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 11:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER