19
Mayıs 2020
MADDİ VE MANEVİ BİR PERHİZ OLMASI

      Ramazan orucunun beden sağlığı üzerinde mühim etkisi vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘'oruç tuttun sıhhat bulun'' buyurmaktadır. Bunun manası gayet açıktır. Ramazan orucu sağlığa vesiledir....

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2020
BÜTÜN CİHAZATI MAHSUS VAZİFESİNDE KULLANDIRMASI

       İnsana verilmiş bütün aza ve cihazatlarının kendine mahsus yaratılıştan gelen vazifeleri vardır. Allah hangi cihazı hatta duyguyu insanoğluna vermişse o cihazın ve duygunun kullanılacağı bir alanı da...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2020
KISA BİR HAYATTA UZUN BİR HAYATI NETİCE VERMESİ

      Şu dünya hayatında bulunmamızın en mühim sebebi bize verilen ömür sermayesini değerlendirerek ahiret yurdumuzu mamur kılmaktır. İnsana verilen ömür dakikaları birer çekirdek ve tohum hükmündedir. Dünyada ömür...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2020
İNSANIN ORUCUYLA ALLAH’IN SAMEDİYETİNE AYİNEDARLIK ETMESİ

       Bediüzzaman Hazretleri 33. Söz adlı risalesinde,insanla alakalı bir bölümde insanın üç cihetle Allah'ın ayinesi olduğunu ifade eder.birincisi kendisi üzerinde görünen ve tezahür...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2020
RAMAZANIN ALLAH’IN RUBUBİYETİNE KARŞI UBUDİYETİMİZLE RESMİ GEÇİT YAPMAYA MAHSUS BİR BAYRAM OLMASI

      Allah'ın, kâinatın her alanında ve her safhasında güzel olan Esma-ül Hüsna'sı (güzel isimleri) tecelli edip görünmektedir. Zira bu isimler anbean mahlûkatın mahiyetlerine tecelli edip hakikatlerini göstermektedir....

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
KARLI BİR PAZAR, VERİMLİ BİR ZEMİN VE NİSAN YAĞMURU GİBİ OLMASI

    Ramazan-ı Şerif dünyada, müminlerin yaptıkları ahiret ticaretleri için çok kârlı bir pazar hükmündedir.Nasıl ki pazarlar şehirlerin muhtelif yerlerinde kurulur.Haftanın belli günlerinde belli yerlerde...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2020
DÜNYADA AHİRET TİCARETİNE BAKAN CİHETİ

     Bir önceki yazımda bir padişah tahta çıktığı günü her sene kutlar ve o gün de genel kanunlar dışında halkına özel ikramlarda bulunur demiştim. İşte ramazan ayı Kuran'ın indirilmeye başlandığı bir...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2020
Manevi bir şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya vesile olması

     İnsanlar farklı gruplara ayrılmaktadırlar. Bunlar mümin, münafık ve kâfir olmak üzere üç kısımdır. Münafıklar ve kâfirler zaten bahsimizden hariçtir. Meselemiz müminlerle ilgilidir. Müminler ise ibadetinde eksikleri...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2020
Zaafını, Aczini Ve Farkını İnsana İhsas Ettirmesi Ve Dergâh-I İlahiyeye Sevk Etmesi Ciheti

Ramazan orucunun hikmetlerinden biri de insana aczini, zaafını ve fakirliğini hissettirmesidir. İnsan şayet acizliğini ve fakirliğini hissetmezse Allah'ın dergâhına iltica ve sığınma ile müracaat edemez. Nasıl ki hastalandığınızda...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2020
İnsanın hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu insana hatırlatması

      İnsanın hayat serüveninde tevafuk ettiği ve vasıl olduğu nimetler hadsizdir. İnsanoğlu bu nimetlerle terbiye olunduğunu çoğu kez hatırlamaz veya hatırlamak istemez. Evvela Allah'ın lütfuna ve ikramına mazhar...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
ZENGİNLERİ FAKİRLERİN YARDIMINA DAVET ETMESİ

        Toplumsal hayatın unsurları bir fabrikanın çarkları gibidir. Toplum çok farklı ve çeşitli insanların bir arada yaşamasıyla meydana gelmektedir. Nasıl ki fabrika çarkları baş başa vererek...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2020
Agri Haber Memleket

   İnsan fıtraten aciz ve zayıf olarak yaratılmıştır. İnsan,fıtratında ve yaratılışında mevcut olan aczi ve zaafı görmez ya da görmek istemez. Allah mutlak kudret sahibidir. İnsanları ise aciz yaratmıştır. Acizyaratmasının...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2020
Hemcinsine şefkat etmek

      İnsanlar geçim hususunda bir fabrikanın muhtelif ve farklı çarkları hükmünde yaratılmışlardır. Sosyal hayatın bu yapısı zenginleri fakirlerin yardımına ve muavenetine davet eder. Bir fabrikanın işleyişi bütün...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2020
Şükrün anahtarı olması

          Ramazan-ı şerifin birçok hikmetlerinden biri de müminlere hakiki ve manevi bir şükrün kapısını açmasıdır. Müminler bütün nimetlerin Allah'tan geldiğine iman eder ve ona göre hareket...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2020
Nimetlere ihtiyacını hissetmek

         Nimetlere mukabil Allah'a teşekkür etmenin üç çeşidi vardır. Birincisi nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmektir. İkincisi nimetlerin kıymetini takdir etmektir. Üçüncüsü de nimetlere ihtiyacını...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2020
NİMETLERİN KIYMETİNİ TAKDİR ETMEK 6

      Bir önceki yazımda nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek hakikatiyle ilgili izahatta bulunmuştum. Nasıl ki nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmek bizim nazarımızda nimetlerin kıymetini arttırır.       ...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2020
NİMETLERİ DOĞRUDAN DOĞRUYA ALLAH’TAN BİLMEK 5

    Bir önceki yazımda ifade ettiğim gibi nimetlere sebep olan bütün varlıklar Allah'ın elçisi hükmündedirler. Dolayısıyla bir padişaha ya da herhangi birine elçilik yapan birine, padişahın sana gönderdiği hediyeye...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2020
NİMETLERE SEBEP OLAN VARLIKLARIN TABLACI HÜKMÜNDE OLMASI

     Rabbimiz bizlere nimetlerini sebepler perdesi arkasından veriyor. Bizlere vasıl olan bütün nimetler bir vasıtayla bizlere ulaşmaktadır. Dolayısıyla bütün nimetler doğrudan doğruya Mün'im-i hakiki olan Allah'tan...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2020
RAMAZAN ORUCUNUN GAFLET PERDESİNİ YIRTIP ESBAP DAİRESİNİN HAKİKATE BİR PERDE OLDUĞUNU GÖSTERMESİ CİHETİ

     Allah yeryüzünü hesapsız nimetlerle dolu bir sofra mahiyetinde yaratmıştır. Bütün varlıklar Allah'ın kudretinin eseridir. Adeta kanat bir büyük kitap,varlıklar ise o kitaba yazılmış kelimeler...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2020
RAMAZAN ORUCUYLA ALLAH’IN RUBUBİYETİNE İBADETLE MUKABELE ETMEK

 Rububiyet, Allah'ın terbiye edici sıfatıdır. Terbiye denince sadece terbiyenin manevi boyutu aklımızı gelir. Anne ve babanın evladını terbiye etmesi, okulda öğretmenin öğrencisini terbiye etmesi gibi manalar akla gelir. Fakat Allah'ın...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2020
RAMAZANIN ŞEAİR-İ İSLAMİYE OLMASI

        İslami şeair, İslam'ın toplumlarda ve fertlerde görünen alametleri ve nişanlarıdır. Bir toplumun ya da ferdin üzerinde tezahür eden ve görünen bazı alametler ve nişanlar onların Müslüman olduğuna...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
TABİAT VE ENE

      Şu dünya hayatında hilkatin ve yaratılışın mahiyetinde kâinat ve insanla beraber vücuda gelen iki tağut iki mana mevcuttur. Biri büyük insan olan kâinatta, diğeri küçük kâinat olan insanda biri tabiat diğeri...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2019
Reis-i Cumhurumuzun yanında olup tam destekle- meyi bir vazife biliyoruz

ÂLEM-İ İSLAM'ın son kalesi ve ümmet-i Muhammed'in ümidi olan Anadolu'da, vatan ve millet ve bu vatandaki hükümet aleyhine müthiş planlar, asayiş ve nizamın tahrip edilmesi için perde altında çalışmalar var. Ehl-i dalalet ve...

MAKALEYİ OKU